-->
Zewnętrzna służba BHP, szkolenia wstępne, szkolenia okresowe na wszystkich stanowiskach pracy, e-learning,
Projektowanie i wdrażanie systemu reagowania przy nagłym zatrzymaniu krążenia, szkolenia, montaż Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych
Szkolenia, konsultacje, dobór sprzętu chroniącego przed upadkiem, specjalistyczne prace wysokościowe, projektowanie i montaż sys­te­mów zabez­pie­czeń i ase­ku­ra­cji stałej
Profilaktyka pogryzień dla osób pracujących w warunkach ryzyka kontaktu z nieznanym psem.

Naszym celem jest profesjonalna obsługa Firm, Instytucji, Inwestorów na terenie całej Polski w celu efektywnego podnoszenia ich standardów bezpieczeństwa pracy. Cel ten realizujemy poprzez zachowanie jak najwyższego poziomu świadczonych usług, mając na uwadze spełnienie wszystkich wymogów prawnych w dziedzinie BHP, p.poż. i ochrony środowiska, z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych i ekonomicznych.

Plan szkoleń

07 wrzesień 2015

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczychFilmy Galeria

Prezentacje
multimedialne

filma galeriaa  prezentacjaa