Zewnętrzna służba BHP, szkolenia wstępne, szkolenia okresowe na wszystkich stanowiskach pracy, e-learning,
Projektowanie i wdrażanie systemu reagowania przy nagłym zatrzymaniu krążenia, szkolenia, montaż Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych
Szkolenia, konsultacje, dobór sprzętu chroniącego przed upadkiem, specjalistyczne prace wysokościowe, projektowanie i montaż sys­te­mów zabez­pie­czeń i ase­ku­ra­cji stałej
Profilaktyka pogryzień dla osób pracujących w warunkach ryzyka kontaktu z nieznanym psem.

Naszym celem jest profesjonalna obsługa Firm, Instytucji, Inwestorów na terenie całej Polski w celu efektywnego podnoszenia ich standardów bezpieczeństwa pracy. Cel ten realizujemy poprzez zachowanie jak najwyższego poziomu świadczonych usług, mając na uwadze spełnienie wszystkich wymogów prawnych w dziedzinie BHP, p.poż. i ochrony środowiska, z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych i ekonomicznych.

Plan szkoleń

07 listopad 2014

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej12 listopad 2014

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych13 listopad 2014

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej14 listopad 2014

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
14 listopad 2014

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych17 listopad 2014

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych19 listopad 2014

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych20 listopad 2014

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami20 listopad 2014

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych21 listopad 2014

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
21 listopad 2014

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych24 listopad 2014

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych24 listopad 2014

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej26 listopad 2014

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych28 listopad 2014

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznejFilmy Galeria

Prezentacje
multimedialne

filma galeriaa  prezentacjaa
Dobieszków k/Łodzi
26 | 11 | 2014
28 | 11 | 2014
 XI FORUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W BRANŻY WOD-KAN


 
 
 
 
 
 
Dobieszków k/Łodzi
28 | 11 | 2014
 OBOWIĄZKI FIRM BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BHP W STOSUNKU DO PODWYKONAWCÓW I FIRM ZEWNĘTRZNYCH


 
 
 
 
 
Dąbrowa Górnicza
05 | 11 | 2014
 ATMOSFERA WYBUCHOWA PODCZAS PROWADZENIA PRAC EKSPLOATACYJNYCH W ZESPOLONEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACYJNEJ


 
 

ZAUFALI NAM

 • Iglotex
 • wodociągi miejskie
 • Tuplex
 • Aquanet
 • Energatyka
 • pwik
 • pwik dąbrowa górnicza
 • Katowicke wodociągi
 • bptechem
 • wodociągi
 • pł
 • wodociągki częstochowskie
 • polimex mostostal
 • izba budownictwa
 • sng
 • wodociągki kieleckie
 • tnt
 • wodociągki płockie
 • Zrew transformatory
 • zwik
 • rossmann
 • abra
 • MSA